Pakun näitleja töötuba, töötoa ülesehitus on mänguline, keskendume kehale, häälele ja tähelepanu harjutustele. Kõik töötoas kasutatavad harjutused on pärit teatrikoolist. Nende mängude ja ülesannete abil õppisin Viljandi Kultuuriakadeemias näitlejaks ja lavastajaks. Töötuba on mitmekülgselt arendav ning annab hea ülevaate näitleja põhilistest töövahenditest ning nende arendamise võimalustest. Suureneb võime kontrollida oma keha ja häält, aga väga olulisel kohal on ka koostöö ning grupitunnetus. 

Olen andnud töötubasid üle Eesti. Peamiselt noortele, põhikooliealistele ja gümnasistidele. Minu antaval töötoal ei ole vanuselisi piire. Senine töö on andnud palju positiivset tagasisidet, paraneb inimeste koostöövõime, tähelepanu ja teadmised näitlejameisterlikkuse kohta.

Kontakteeru ja leiame sobiva aja ning koha! 
52 85 140
adeelejaago@gmail.com
Näiteringi juhendamine Kärstna mõisas 2023 jaanuar.